srijeda, 18. travnja 2012.

Šta je "Košer hrana"?

Šta je "Košer hrana"?


Postoje tri vrste košer hrane - mesna, mliječna i neutralna. Neutralnu čine: voće, povrće, žitarice i ribe koje imaju ljusku i peraja (brancin, losos, bakalar, haringa, šaran, iverak, lokarda, pastrmka, tuna).